Potrzebujesz specjalistycznej opieki?

Jest wiele możliwości, wybierz to, co najbardziej Ci odpowiada.

Dietoprofilaktyka chorób nowotworowych

Zadbaj o siebie kiedy wiesz, że geny nie do końca Ci nie sprzyjają.

 • Kompleksowa konsultacja

  350
  • wywiad żywieniowy i zdrowotny,
  • dietetyczna analiza wyników aktualnych badań i ocena stanu odżywienia,
  • edukacja żywieniowa z omówieniem celów dietoprofilaktyki,
  • spersonalizowana porada żywieniowa z wyznaczeniem głównych kierunków pracy,
  • analiza obecnego sposobu żywienia w kontekście czynników ryzyka chorób nowotworowych,
  • propozycja badań profilaktycznych i konsultacji zgodnie z aktualnymi zaleceniami,
  • propozycja suplementacji jeśli zebrane informacje wskazują na taką potrzebę,
  • analiza składu ciała(przy wizytach stacjonarnych).
  Umów wizytę

  Pakiet
  standardowy

  1350
  • szczegółowy wywiad żywieniowy i zdrowotny(konsultacja 50min),
  • dietetyczna analiza wyników badań i ocena stanu odżywienia,
  • analiza obecnego sposobu żywienia z wyróżnieniem zachowań wspierających i ryzykownych w odniesieniu do czynników ryzyka choroby nowotworowej(konsultacja 50min),
  • indywidualny schemat żywieniowy dostosowana do aktualnej sytuacji zdrowotnej z omówieniem(konsultacja 50 min),
  • propozycja badań profilaktycznych i konsultacji zgodnie z aktualnymi standardami,
  • propozycja suplementacji jeśli zebrane informacje wskazują na taką potrzebę,
  • konsultacja monitorująca 50 min,
  • analiza składu ciała(przy wizytach stacjonarnych).
  Zamów pakiet

  Pakiet
  premium

  2100
  • szczegółowy wywiad żywieniowy i zdrowotny(konsultacja 50 min),
  • dietetyczna analiza wyników badań i ocena stanu odżywienia,
  • analiza obecnego sposobu żywienia z wyróżnieniem zachowań prozdrowotnych i ryzykownych w odniesieniu do czynników ryzyka chorób nowotworowych(konsultacja 50 min),
  • indywidualny schemat żywieniowy dostosowana do aktualnej sytuacji zdrowotnej z omówieniem(konsultacja 50 min),
  • propozycja badań profilaktycznych i konsultacji zgodnie z aktualnymi standardami,
  • propozycja suplementacji jeśli zebrane informacje wskazują na taką potrzebę,
  • konsultacja monitorująca 50 min,
  • kontakt e-mail pomiędzy wyznaczonymi konsultacjami,
  • analiza składu ciała(przy wizytach stacjonarnych).
  Zamów pakiet
 • Konsultacja kontrolna

  250
  • konsultacja monitorująca skupiająca się na postępach,
  • analiza obecnego sposobu żywienia i realizacji wcześniejszych zaleceń,
  • spersonalizowana porada żywieniowa dostosowana do aktualnej sytuacji zdrowotnej,
  • dobór odpowiedniej suplementacji w uzasadnionych przypadkach,
  • analiza składu ciała(przy wizytach stacjonarnych).
  Umów wizytę

  Pakiet
  standardowy

  660 zł
  • stałe wsparcie w postaci cyklicznych(co 2 tygodnie) wizyt monitorujących postępy i aktualną sytuacje zdrowotną( 4* 50 minut),
  • spersonalizowana porada żywieniowa dostosowana do aktualnej sytuacji zdrowotnej,
  • omówienie realizacji zaleceń,
  • dopasowanie otrzymanego wcześniej schematu żywieniowego do aktualnej sytuacji,
  • dobór suplementacji w uzasadnionych przypadkach,
  • analiza składu ciała(przy wizytach stacjonarnych).
  Zamów pakiet

  Pakiet
  premium

  980 zł
  • stałe wsparcie w postaci cyklicznych(2 tygodnie) wizyt monitorujących postępy i aktualną sytuacje zdrowotną(4* 50 minut),
  • spersonalizowana porada żywieniowa dostosowana do aktualnej sytuacji zdrowotnej,
  • omówienie realizacji zaleceń,
  • dopasowanie otrzymanego wcześniej schematu żywieniowego aktualnej sytuacji,
  • dobór suplementacji w uzasadnionych przypadkach,
  • kontakt e-mail pomiędzy wyznaczonymi konsultacjami,
  • 2* konsultacja awaryjna telefoniczna (2*20min),
  • analiza składu ciała(przy wizytach stacjonarnych).
  Zamów pakiet

Prehabilitacja żywieniowa

Przygotowanie żywieniowe wzmocni organizm i wyrówna go metabolicznie co  pomoże w tolerancji planowanego schematu leczenia oraz podniesie jego skuteczność.

 • kompleksowa konsultacja

  350 zł
  • wywiad żywieniowy i zdrowotny,
  • dietetyczna analiza wyników aktualnych badań i ocena stanu odżywienia w kontekście planowanego leczenia,
  • edukacja żywieniowa z omówieniem celów prehabilitacji,
  • spersonalizowana porada żywieniowa dostosowana do aktualnej sytuacji zdrowotnej,
  • propozycja badań mających znaczenie w leczeniu żywieniowym a nie zostały wykonane,
  • dobór preparatów medycznych, suplementacji (jeśli potrzebne),
  • analiza składu ciała(przy wizytach stacjonarnych).
  Umów wizytę

  Pakiet
  standardowy

  1350 zł
  • szczegółowy wywiad żywieniowy i zdrowotny(konsultacja 50 min)
  • dietetyczna analiza wyników badań i ocena stanu odżywienia w odniesieniu do planowanego leczenia,
  • analiza obecnego sposobu żywienia z zachowań wspierających i obciążających organizm(konsultacja 50min),
  • indywidualny schemat żywieniowy wraz z omówieniem (konsultacja 50 min),
  • propozycja badań mających znaczenie w leczeniu żywieniowym a nie zostały wykonane,
  • dobór preparatów medycznych, suplementacji (jeśli na tym etapie potrzebne),
  • konsultacja monitorująca 50 min,
  • analiza składu ciała(przy wizytach stacjonarnych).
  Zamów pakiet

  Pakiet
  premium

  2100 zł
  • szczegółowy wywiad żywieniowy i zdrowotny(konsultacja 50 min),
  • dietetyczna analiza wyników badań i ocena stanu odżywienia w odniesieniu do planowanego leczenia,
  • analiza obecnego sposobu żywienia z zachowań wspierających i obciążających organizm(konsultacja 50min),
  • indywidualny schemat żywieniowy wraz z omówieniem (konsultacja 50 min),
  • propozycja badań mających znaczenie w leczeniu żywieniowym a nie zostały wykonane,
  • dobór preparatów medycznych, suplementacji (jeśli na tym etapie potrzebne),
  • konsultacja monitorująca 50 min,
  • analiza składu ciała(przy wizytach stacjonarnych).
  • kontakt e-mail pomiędzy wyznaczonymi konsultacjami.
  Zamów pakiet

Żywienie kliniczne podczas leczenia onkologicznego

Odpowiednie modyfikacje żywieniowe pomogą zmniejszyć skutki uboczne choroby i zastosowanego leczenia, poprawią komfort życia oraz zwiększą skuteczność terapii systemowej.

 • Kompleksowa konsultacja

  350
  • wywiad żywieniowy i zdrowotny,
  • dietetyczna analiza wyników aktualnych badań i ocena stanu odżywienia,
  • edukacja żywieniowa z omówieniem celów i leczenia żywieniowego i współpracy(konsultacja 45min),
  • spersonalizowana porada żywieniowa dostosowana do aktualnej sytuacji zdrowotnej oraz aktualnego etapu leczenia i występujących dolegliwości,
  • propozycja badań mających znaczenie w leczeniu żywieniowym jeśli nie zostały wykonane,
  • dobór preparatów medycznych, suplementacji (jeśli potrzebne),
  • analiza składu ciała(przy wizytach stacjonarnych).
  Umów wizytę

  Pakiet
  standardowy

  1350
  • szczegółowy wywiad żywieniowy i zdrowotny(konsultacja 50min),
  • dietetyczna analiza wyników badań i ocena stanu odżywienia,
  • analiza obecnego sposobu żywienia z wyróżnieniem elementów redukujących zgłaszane dolegliwości i nasilających problem(konsultacja 50min),
  • indywidualny schemat żywieniowy wraz z omówieniem(konsultacja 50 min),
  • propozycja badań mających znaczenie w leczeniu żywieniowym a nie zostały wykonane,
  • dobór preparatów medycznych, suplementacji (jeśli potrzebne),
  • konsultacja monitorująca 50 min,
  • analiza składu ciała(przy wizytach stacjonarnych).
  Zamów pakiet

  Pakiet
  premium

  2100
  • szczegółowy wywiad żywieniowy i zdrowotny(konsultacja 50min),
  • dietetyczna analiza wyników badań i ocena stanu odżywienia,
  • analiza obecnego sposobu żywienia z wyróżnieniem elementów redukujących zgłaszane dolegliwości i nasilających problem(konsultacja 50min),
  • indywidualny schemat żywieniowy wraz z omówieniem(konsultacja 50 min),
  • propozycja badań profilaktycznych i konsultacji zgodnie z aktualnymi standardami,
  • propozycja suplementacji podyktowana analizą wszystkich zebranych informacji,
  • konsultacja monitorująca 50 min,
  • kontakt e-mail pomiędzy wyznaczonymi konsultacjami,
  • 1 konsultacja awaryjna (do 20 min) „na żądanie”,
  • analiza składu ciała(przy wizytach stacjonarnych).
  Zamów pakiet

Jeśli poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się ze mną mailowo: biuro@annawrona.pl lub umów na bezpłatną konsultację dotyczącą współpracy.

Back to top